Ajutor social pentru familiile monoparentale

Mai multi parlamentari au depus la Senat un proiect legislativ care prevede un ajutor social pentru familiile monoparentale. Este vorba despre familiile monoparentale al caror venit mediu lunar este mai mic decat 1,5 salarii minime brute pe tara sa beneficieze de indemnizatii lunare, incepand de la 1 ianuarie 2019, in scopul prevenirii separarii copiilor de familie.

Vezi si: Proiect privind majorarea alocatiilor pentru copii

„Familiile monoparentale aflate in situatie de dificultate al caror venit mediu lunar este mai mic decat 1,5 salarii minime brute pe tara au dreptul la un sprijin financiar ca forma de asistenta sociala. Sprijinul financiar se asigura prin acordarea unei indemnizatii lunare cu intretinere, in conditiile prevazute de prezenta lege, in suma neta echivalenta cu nivelul salariului minim brut pe tara la data stabilirii dreptului”, se arata in proiectul de lege.

Valoarea indemnizatiei ar trebui sa se modifice corespunzator cu modificarea salariului minim brut pe tara, propun initiatorii proiectului.Proiectul de lege mai prevede: ”Familiile monoparentale aflate in situatie de dificultate beneficiaza de indemnizatia lunara de intretinere in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii, cu exceptia celor care le intrerup din motive medicale si nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semestru care sa conduca la scaderea notei la purtare”.

In situatia in care unul dintre copii repeta anul scolar din alte motive decat cele medicale ori absentele inregistrate si nemotivate depasesc numarul de 20%/semestru, se poate solicita acordarea dreptului la formele de sprijin prevazute de prezenta lege numai dupa inceperea anului scolar urmator, se mai mentioneaza in initiativa legislativa.

Notiunea de familie monoparentala astfel este definita in acest proiect de lege ca „familia formata din persoana singura si copilul/copiii aflati in intretinere, in varsta de pana in 18 ani sau de pana la 26 de ani pentru cei care urmeaza o forma de invatamant-cursuri de o zi, organizata potrivit legii, si care locuiesc impreuna”. De asemenea, initiativa arata ca persoana singura din familia monoparentala este persoana care „este necasatorita; este vaduva; este divortata; al carei sot/sotie este declarat/a decedat/a prin hotarare judecatoreasca; al carei sot/sotie se afla in situatiile prevazute la art 178 lit c sau d sin legea nr 287/2009; al carei sot/sotie este arestat/a preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor; nu a amplinit varsta de 18 ani si se afla in una din situatiile prevazute la art 1-5; a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii aflati in situatiile prevazute la 1-5; a implinit varsta de 18 ani si asigura intretinerea propriilor frati minori, deoarece parintii au decedat, sunt decazuti din drepturile parintesti, sunt arestati preventic pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa (…); este bunic/a, unchi/matusa singur/a care asigura intretinetea propriilor nepoti”.

Initiatorii, mai multi parlamentari din PMP, PSD si minoritati, printre care Eugen Tomac si Petru Movila, propun ca indemnizatia lunara sa fie mai mare decat suma cheltuita de stat pentru un copil aflat in centru de plasament, respectiv 2403 lei.

„De multe ori, din cauza saraciei, nu pot fi asigurate conditii minime de ingrijire pentru copii si autoritatile sunt nevoite sa intervina pentru ocrotirea minorilor prin masuri legale de protectie speciala in sistemul institutionalizat public sau privat, extragand copilul din mediul sau familial. Conform standardul minim de cost, pentru un copil aflat intr-un centru de plasament, statul cheltuie lunar minimum 2403 lei. Se stie ca interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizica si morala normala, la echilibru socioafectiv si la viata de familie (…) Pentru aceasta, consideram benefic si extrem de util ca statul sa intervina cu o serie de masuri de sprijinire a familiilor monoparentale, impunandu-se atat o definire clara a notiunii, cat si identificarea unor masuri de ajutoare eficiente pentru ameliorarea situatiei socio-economico a acestor familii. Se poate remarca faptul ca mult mai benefic este sa se acorde un sprijin financiar unei asemenea familii monoparentale cu mai multi copii decat ar costa intretinerea fiecaruia intr-un centru de plasament”, se arata in expunerea de motive a proiectului legislativ.

Indemnizatia lunara de intretinere se va acorda la cererea scrisa sau electronica a persoanei indreptatite – persoana singua din familia monoparentala definita la art 2 (2) insotita de declaratia pe propria raspundere privind veridicitatea datelor inscrise in cerere, de un angajament de plata pentru situatiile in care se pot constata drepturi acordate necuvenit, precum si de documente doveditoare.

Potrivit proiectului legislativ, primarul are obligatia de a dispune efectuarea unei anchetei sociale in termen de trei zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, pentru a verifica indeplinirea conditiilor necesare de catre solicitant.

In propunerea legislativa sunt prevazute si sanctiuni. Pentru neindeplinirea obligatiilor, primarul poate fi sanctionat cu o amenda intre 1000 si 3000 de lei. De asemenea titularul dreptului la indemnizatie poate fi sanctionat cu o amenda de la 500 la 1000 de lei pentru neindeplinirea conditiilor necesare.

Fondurile necesare pentru plata indemnizatiei lunare, a stimulentului educational precum si pentru plata constributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Minsiterului Muncii.

„In Romania sunt in prezent cateva zeci de mii de persoane singure care au in intretinere copii, din diferite cauze, pentru care asigurarea unor conditii de trai decente este un deziderat greu de indeplinit. Ministerul Muncii nu stie, in statisticile sale, cate zeci de mii de familii monoparentale primesc alocatie pentru sustinerea familiei. Prin dispozitiile prezentei legi se reglementeaza modalitati de sprijinire a familiilor monoparentale aflate in situatie de difcultate, in scopul prevenirii separarii copiilor de familie, avand in vedere respectarea principiului interesului superior al copilului”, se arata in expunerea de motive a initiativei.

Propunerea legislativa privind sprijinirea familiei monoparentale a fost inregistrata la Senat, ca prima Camera sesizata.

Vezi si: Impozit de 0% pentru elevii peste 16 ani care muncesc cu contract part-time

Sursa: Mediafax

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here