Părintele va putea angaja direct bona prin contract individual de muncă, potrivit unei lege aprobate de Guvern

Foto: www.sittercity.com
Bonele vor putea fi angajate cu contract individual de muncă încheiat între părinte (sau reprezentant legal al copilului) și bonă, potrivit proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, aprobat azi în Guvern. Până în prezent bonele puteau fi angajate doar de agenții specializate.
Va fi simplificat practic întregul proces: părintele/reprezentatul legat al copilului (persoană fizică) va putea încheia un contract individual de muncă (devenind astfel angajator) cu bona (persoană fizică), care va deveni angajat.
Potrivit legii, angajatorul va trebui să depună documentele necesare la ANAF și ITM și va avea obligația de a întocmi un dosar personal pentru bonă, prezentându-l inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.
Atenție! Cei care angajează o bonă și nu întocmesc dosarul personal riscă o amendă de la inspectorii de muncă, între 2.000 lei și 6.000 lei, potrivit edupedu.ro.
Ce acte trebuie să pregătească părintele-angajator:
 • parola Revisal de la ITM
 • declarația 020 (la Administrația fiscală)
 • copie după contractual individual de muncă
 • declaratia 112 (Ordin MF nr. 203/207/188/2021 din 16 februarie 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţă nominală a persoanelor asigurate”), în funcție de perioada fiscală aleasă prin formularul 020.

Ce include dosarul personal al bonei:

 1. contractul individual de muncă și actele adiționale referitoare la modificarea,
  suspendarea și încetarea contractului individual de muncă;
 2.  certificatul de calificare profesională obținut în conformitate cu prevederile
  Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau diploma, certificatul sau alt titlu de bonă recunoscut sau echivalat conform prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, dupa caz;
 3. cazierul judiciar;
 4.  adeverința medicală care atestă că este aptă din punct de vedere medical pentru
  exercitarea profesiei de bonă
 5. raportul de evaluare psihologică eliberat de către un psiholog
 6. adeverinţa care să ateste că nu se află în situația prevăzută la art. 6, lit. f), emisă de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află domiciliul/reşedinţa bonei;
 7.  declarația pe propria răspundere din care să reiasă că nu se află în situația prevăzută la art. 6 lit. b);
 8.  certificatul de integritate comportamentală, prevăzut la art. 3, lit. a) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Respectivul proiect de lege va fi trimis spre dezbatere și aprobare în Parlament.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here