Înscrierea copiilor la grădiniță pentru anul școlar 2022-2023

Foto: providencechildrensacademy.com

Astăzi, 30 mai, începe înscrierea copiilor la grădiniță pentru anul școlar 2022-2023. Reamintim că reînscrierile au început pe 16 mai. Iată care sunt actele necesare pentru înscrierea micuților care vor frecventa pentru prima dată grădinița.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile
unităţilor de învățământ preșcolar vor posta pe site-ul unității de învățământ/ISJ și/sau
la avizier, la loc vizibil, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informații:
– capacitatea instituției;
– numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-
2023 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
– criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor, potrivit unui document pulbicat de Ministerul Educației.

În situația în care o unitate de învățământ are mai multe solicitări de înscriere a copiilor decât locuri disponibile vor fi aplicate succesiv criterii de departajare generale, dar și specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • Copilul este orfan de ambii părinți -provine de la o casă de copii, un centru de plasament etc
 • Copilul este orfan de un singur părinte;
 • Copilul are un frate sau o soră înmatriculat/ înmatriculată în anul școlar următor în unitatea de învățământ respectivă;
 • Copilul are un document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap.

Iată care sunt actele necesare pentru înscrierea copiilor la grădiniță:

 • cererea de înscriere;
 • copie certificat de naștere copil;
 • copii CI părinți/tutori/reprezentanți legali;
 • hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
 • declarația acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți/tutori/reprezentanți legali;
 • documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specifice, (dacă este cazul)
 • fișa medicală completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se depune la momentul începerii anului școlar).

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here